επιχειρηματολογία

Επιχειρηματολογικά κείμενα

 είναι τα κείμενα στα οποία παρουσιάζουμε την άποψή μας, θετική ή αρνητική για κάποιο θέμα και προσπαθούμε να πείσουμε τον αναγνώστη  ότι η άποψη αυτή είναι σωστή, με λογικά επιχειρήματα.Για να οργανώσουμε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο πρέπει:

v Να αναφέρουμε από την αρχή ποια είναι η άποψή μας, η θέση μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Χρησιμοποιούμε φράσεις όπως: Η γνώμη μου είναι?/ η άποψή μου είναι?/ Πιστεύω?/ Θεωρώ πως ?

v Παραθέτουμε στη συνέχεια ένα, ένα τα επιχειρήματά μας, με τα οποία θα υποστηρίξουμε την άποψή μας, θετική ή αρνητική, φροντίζοντας κάθε φορά να δικαιολογούμε με αιτιολογικές προτάσεις π.χ. γιατί, επειδή, αφού, καθώς?

v Καταλήγουμε σε ένα δικαιολογημένο και λογικό συμπέρασμα π.χ. Επομένως?/ Γι? αυτό ?.