Θρησκευτικά

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΕ MP3

**

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Πάτερ ?μ?ν ? ?ν το?ς ο?ρανο?ς·?γιασθήτω τ? ?νομά σου·?λθέτω ? βασιλεία σου·γενηθήτω τ? θέλημά σου,·?ς ?ν ο?ραν? κα? ?π? τ?ς γ?ς·τ?ν ?ρτον ?μ?ν τ?ν ?πιούσιον δ?ς ?μ?ν σήμερον·κα? ?φες ?μ?ν τ? ?φειλήματα ?μ?ν,?ς κα? ?με?ς ?φίεμεν το?ς ?φειλέταις ?μ?ν·κα? μ? ε?σενέγκ?ς ?μ?ς ε?ς πειρασμόν,?λλ? ??σαι ?μ?ς ?π? το? πονηρο?.?μην

Πατέρα μας επουράνιε,

ας αγιαστεί το όνομά σου.

Aς έρθει η βασιλεία σου.

Aς γίνει και στη γη το θέλημά σου,

όπως γίνεται στον ουρανό.

3Δίνε μας κάθε μέρα το απαραίτητο

για την ημέρα ψωμί μας.

4Kαι συγχώρησε τις αμαρτίες μας,

γιατί κι εμείς οι ίδιοι συγχωρούμε

τον καθένα που μας φταίει.

Kαι μη μας αφήσεις να μπούμε σε πειρασμό,

αλλά προστάτεψέ μας από τον πονηρό.

Η προσευχή  αυτή θα λέγεται καθημερινά από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την παραμονή της Ανάληψης του Κυρίου  (για 40 μέρες).

Όπως καταλάβατε  θα  είναι  και  η  πρωινή  μας  προσευχή  στο  σχολείο.

1.Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και εν τοις μνήσασιν, ζωήν χαρισάμενος.2.Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι
προσκυνήσωμεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν
τον μόνον αναμάρτητον.

Τον Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνήσωμεν
και την Αγίάν Σου Ανάστασιν
υμνούμεν και δοξάζομεν.Συ γαρ ει ο Θεός ημών,
εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν,
το όνομά σου ονομάζομεν.
Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν
την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν.
Ιδού γαρ ήλθεν δια του Σταυρού
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,
υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού.
Σταυρόν γαρ υπομείνας δι? ημάς,
θανάτω, θάνατον ώλεσεν.3.Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν,
έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.

Και  η  μετάφρασή  της :

1. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε αφού κατέβηκε και δίδαξε στους νεκρούς,
καταπατώντας με τον θάνατό του τον φυσικό και τον πνευματικόν θάνατον
και σε όσους βρίσκονταν σε τάφους, είτε φυσικούς είτε πνευματικούς,
χάρισε έτσι την αληθινή ζωή.

2. Αφού είδαμε την ανάσταση του Χριστού,
ας προσκυνήσουμε τον Άγιο και Κύριο,
τον Θεάνθρωπο Ιησού που είναι ο μόνος αναμάρτητος.
Την Σταυρική Σου θυσία Χριστέ προσκυνούμε
και την αγία σου Ανάσταση
υμνούμε και δοξάζουμε·
διότι Εσύ είσαι ο Θεός μας,
και Θεό άλλον εκτός από Εσένα δεν αναγνωρίζουμε κανένα,
και μόνο το όνομα Σου σημαίνει Θεός για  εμάς.
Ελατέ όλοι οι πιστοί,
ας προσκυνήσουμε την αγία ανάσταση του Χριστού·
αφού η ανάσταση Του που έγινε μετά την Σταυρική Του Θυσία,
έφερε μεγάλη χαρά που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο.
Παντοτινά  θα ευλογούμε το όνομα του Κυρίου,
και παντοτινά θα υμνούμε την ανάστασή Του.
Διότι, επειδή υπέμεινε Πάθη και Σταυρό από εμάς για εμάς,
κατανίκησε κι εδίωξε τον θάνατο.

3. Με την ανάσταση Του από  τον τάφο ο Ιησούς Χριστός
όπως είχε πει πριν τα άγια πάθη Του,
μας χάρισε την αληθινή αιώνια ζωή
και το μέγα έλεος του  Θεού στις ταπεινές μας υπάρξεις.

Η ιστορία του Χριστού για παιδιά

Η Καινή Διαθήκη σε νεοελληνική μετάφραση

1. Τα πρώτα βήματα

17. χάρτης των περιοδιών του Αποστόλου Παύλου17. Ο ακούραστος οδοιπόρος Παύλος κηρύττει στην Ελλάδα

15. Ένας ταξιδιώτης Αιθίοπας γίνεται χριστιανός

 (    )

18. Η μαρτυρική πορεία του Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη(Παρουσίαση του μαθήματος και άλλα στοιχεία από τη Καινή Διαθήκη)

19. Δρόμος πίστης και θυσίας: Ο Άγιος Ιγνάτιος

20. Ο Άγιος Χριστόφορος

26. Η συνάντηση του Ιησού με τον πλούσιο νέο

http://www.youtube.com/watch?v=DGldd5siC38

37. Η υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα

38. Από το Πάθος στην Ανάσταση

28. Τα μικρά λάθη γίνονται μεγάλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η εκκλησία πορεύεται σε όλο τον κόσμο

29. Πορευθείτε σε όλα Έθνη

30. Κύριλλος και Μεθόδιος

31. Ιεραποστολή στην Ανατολή

32. Η ορθόδοξη ιεραποστολή στην Αφρικη σήμερα

33. Εργαζόμαστε για την ενότητα όλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Επίκαιρα

34. Ο Απόστολος Ανδρέας

 35. Ο Ιησούς διωκόμενος καταφεύγει στην Αίγυπτο

 36. Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 37. Η υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα

  38. Από το Πάθος στην Ανάσταση