πρόγραμμα

κατεβάστε το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης μας κάνοντας κλικ

εδώ σε μορφή word

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ’ για το σχολικό έτος 2013 – 2014

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Μαθηματικά

2

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Γλώσσα

Ιστορία

3

Μελέτη

Μαθηματικά

Μουσική

Μαθηματικά

Αγγλικά

4

Γυμναστική

Γυμναστική

Μαθηματικά

Θρησκευτικά

Μελέτη

5 τεχνικά Θρησκευτικά Μελέτη Αγγλικά ΕΖ
6 Αγγλικά τεχνικά ΕΖ Γυμνστική ΕΖ