ευκαιριακές ενότητες

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

4 Οκτωβρίου : Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Ενότητα 3 Κεφάλαιο 12

* 22-24 Οκτωβρίου : Ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς

Ενότητα 2 Κεφάλαιο 2

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

* 2 Απριλίου : Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Ενότητα 7 Κεφάλαιο 2 . Διαβάζουμε εφημεςρίδες ,περιοδικά και βιβλία.

* 7 Απριλίου : Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Ενότητα 5 Κεφάλαιο 2

* 20 Απριλίου : Παγκόσμια Ημέρα Τύπου

Ενότητα 7 Κεφάλαιο 2 Διαβάζουμε εφημεςρίδες ,περιοδικά και βιβλία

* 22 Απριλίου : Παγκόσμια Ημέρα Γης.

Ενότητα 3 Κεφάλαιο 5

ΜΑΪΟΣ

* 17 Μαϊου : Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών

Ενότητα 7 Κεφάλαιο 5

* 18 Μαϊου : Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων

Ενότητα 2 Κεφάλαιο 3

Επειδή τα κεφάλαια είναι οργανικά ενταγμένα στις αντίστοιχες ενότητες , προτείνουμε να διδάσκονται κανονικά στη

σειρά τους και στις παραπάνω ημερομηνίες να γίνεται απλώς σχετική αναφορά και σύνδεση.

Ο Δ. μπορεί να επιλέξει 4 ή 5 κεφάλαια στα οποία θα παραλείψει κάποια δραστηριότητα για να επανέλθει σ΄ αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία

με σκοπό να την επεκτείνει.