ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

το επόμενο χρονικό διάστημα φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια σχολική εφημερίδα. Η προσπάθεια αυτή θα χρειαστεί και τη δική σας προσπάθεια για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα , που δεν είναι άλλο από το να γνωρίσουν αυτό τον ειδικό τύπο κειμένου , την ομαδική εργασία , τη χαρά της δημιουργίας και βέβαια μια σειρά από άλλους στόχους. Η δημιουργία της εφημερίδας απαιτεί ορισμένες φορές τη συνάντηση των μελών της ομάδας ,για να επεξεργαστούν πληροφορίες για τη σύνταξη κάποιου άρθρου.

Επίσης καλό θα ήταν το τελικό άρθρο, που θα ολοκληρώνεται στο σπίτι, να μεταφέρεται είτε με usb flash είτε να γίνεται αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , άλλωστε στο μάθημα της γλώσσας ?ενότητα 4 σελ.43- ασχοληθήκαμε με τη διαδικασία της σύνταξη και αποστολής ενός ηλεκτρονικού μηνύματος με εικονικό παραλήπτη.

Η φύση του διαδικτύου ωστόσο είναι τέτοια, που η στενή επίβλεψη των γονέων αποτελεί αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη για την ασφαλή πλοήγηση (αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ) των παιδιών.

Ελπίζω να σταθείτε αρωγοί σ΄ αυτό το έργο και να το συνδράμετε και με τις δικές σας δημιουργικές προτάσεις και ιδέες!

Ο δάσκαλος της Δ΄ τάξης

Παναγιωτόπουλος Βασίλειος