10 Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αγέρα.

κυριολεξία – μεταφορά

..

Αόριστες αντωνυμίες .
Αόριστες λέγονται οι αντωνυμίες που φανερώνουν ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα αόριστα, χωρίς να το ονομάζουν. Αυτές είναι:

1 Ένας, μια, ένα.
2 Καθένας καθεμιά, καθένα.
3 Kάποιος, κάποια, κάποιο.
4 Κανένας, καμιά, κανένα
5 Kάμποσος, κάμποση, κάμποσο
6 Άλλος, άλλη, άλλ
7 (ο, η, το) δείνα, τάδε
8 κάτι, κατιτί, καθετί.

http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/GRAFDASKALOU/grammatiki/antonymies.htm

Χορεύοντας με ανήκουστους ήχους

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΓΡΑΦΗ ,Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ – ΦΑΙΣΤΟΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΥ

..

Το Λούνα Παρκ Της Γλώσσας- Σύνδεσμοι

Θυμάμαι ότι

Επιρρήματα είναι οι άκλιτες λέξεις που προσδιορίζουν ένα ρήμα και φανερώνουν τόπο, χρόνο, τρόπο, ποσό κλπ

Τα χρονικά επιρρήματα φανερώνουν χρόνο και απαντούν στην ερώτηση πότε;

Πότε; χθες, αύριο, μετά, κάποτε, μίλις, ύστερα, έπειτα, νωρίς, αργά, πριν, κατόπιν, κλπ

Σύνδεσμοι είναι οι άκλιτες λέξεις που συνδέουν λέξεις ή προτάσεις.

Χρονικοί σύνδεσμοι όταν, σαν, ενώ, καθώς , αφού, πριν (να), προτού, ώσπου, όποτε