Ρώτα το νερό τι τρέχει

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

1) Συνδετικά ρήματα είναι τα ρήματα που συνδέουν το υποκείμενο του ρήματος με ένα κατηγορούμενο (π.χ. Η Άννα είναι μαθήτρια).

2)      Το βασικότερο συνδετικό ρήμα είναι το είμαι. Άλλα συνδετικά ρήματα είναι: γίνομαι, φαίνομαι, μοιάζω, παραμένω, θεωρούμαι, εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι, αποδεικνύομαι, εκλέγομαι, διορίζομαι, πάω για, μιλάω ως, αποτελώ, ονομάζομαι, λέγομαι, αναγνωρίζομαι, ανακηρύσσομαι, χειροτονούμαι, κληρώνομαι, ζω, μένω, γεννιέμαι, πεθαίνω, υπηρετώ, λογαριάζομαι, κ.λπ.
Το καταλαβαίνω , όταν αποδίδει μαζί με το κατηγορούμενο μια ιδιότητα
*

ωφελώ – όφελος

ΩΦΕΛΩ  : σημαίνει βοηθώ κάποιον ,χρησιμεύω σε κάποιον , παρέχω κέρδος σε κάποιον

π.χ.  Η βροχή ωφελεί τα σπαρτά.
        Η ωφέλεια του διαβάσματος είναι μεγάλη.
        Η αλλαγή κλίματος τον ωφέλησε πολύ.
        Ωφελεί τους συνανθρώπους τους χωρίς να περιμένει κανένα αντάλλαγμα.
ΟΦΕΙΛΩ : σημαίνει χρωστώ κάτι σε κάποιον, είμαι υποχρεωμένος σε κάποιον για κάτι  που μου έκανε
π.χ.  Οφείλω πολλά στην οικογένειά  μου.
        Οι οφειλές του στην τράπεζα είναι μεγάλες.
        Ο οφειλέτης  πλήρωσε στην τράπεζα όσα χρωστούσε.
********************************************************************************************************************

περιγραφή τοπίου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Το νερό στη θρησκεία στους μύθους και στις παραδόσεις.(διαθεματική)(ΒΜ σελ.39)

τα ποτάμια της Ελλάδας

1. Το νερό στη θρησκεία τους μύθους και τις παραδόσεις  (λατρευτικές εκδηλώσεις που χρησιμοποιείται το νερό)

2. Η σημασία του νερού στους αρχαίους Έλληνες

3. Λίμνες , ποτάμια της περιοχής που έχουν αρχαίο όνομα και ο σχετικός μύθος που τα συνοδεύει.                                                           ποταμός Νέστος, ποταμός Στρυμόνας .

Λίμνη Βιστωνίδα     ,

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ του νερού


4 Ο Νερουλάς

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ο νερουλάς – ο παγοπώλης Τ.Ε. σελ. 28 άσκηση 1 (διαφάνειες)

Ο παγοπώλης – πληροφορίες για το επάγγελμα.

kanones_2en.

αρσενικά σε -ας


5. Τ ο νερό ταξιδεύει

video (σελ.42 ασκ.1)

Αρκτικόλεξα
Αρκτικόλεξα είναι οι συντομογραφίες που σχηματίζονται από τα αρχικά γράμματα φράσεων, οι οποίες συνήθως δηλώνουν ονομασίες συλλόγων, οργανισμών, πολιτικών κομμάτων. Τα αρκτικόλεξα γράφονται με κεφαλαία και χωρίς τελεία ανάμεσα τους, εκτός αν μια λέξη αποδίδεται με δύο γράμματα στο αρκτικόλεξο.
Παραδείγματα
π.χ. ΟΗΕ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ)
ΕΛ.ΤΑ. (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ)
Συντομογραφίες
Ονομάζονται οι συντομευμένες γραφές ορισμένων λέξεων που χρησιμοποιούμε συχνά στο λόγο και οι οποίες, αντί να γράφονται ολόκληρες, γράφονται για συντομία κομμένες με ορισμένο τρόπο.
Παράδειγματα
π.χ. = παραδείγματος χάρη
βλ. = βλέπε

σελ. = σελίδα

Μια πρωτότυπη online βάση δεδομένων όπου καταγράφονται συστηματικά ελληνικά (και ξένα, σχετιζόμενα με τα ελληνικά) ακρωνύμια, συντομογραφίες, αρκτικόλεξα και σύμβολα δημιούργησε η ομάδα βιβλιοθηκονόμων e-scriptorum.

Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου http://www.asas.gr/

**Δες εδώ τα κυριότερα αρκτικόλεξα ΚΛΙΚ

φύλλο εργασιών για τα αρκτικόλεξα

άσκηση 4 σελ. 43

υδραγωγείο : μεγάλο τεχνικό έργο για την ύδρευση κατοικημένων περιοχών, με το οποίο γίνεται η συγκέντρωση του νερού από τις πηγές στο κύριο σημείο διανομής, δηλαδή στη δεξαμενή.

Άσκηση 7 σελ. 44

**καμάρες, Έτσι γινόταν η ύδρευση πριν την κατασκευή του δικτύου

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Καβάλα υδρεύεται από τις πηγές Βοϊράνης. Από τις εγκαταστάσεις υδρομάστευσης στο Κεφαλάρι Δράμας, ξεκινά ο αγωγός μεταφοράς, μήκους 17 km, και καταλήγει στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο των Αμισιανών. Από τον αντλιοστάσιο τροφοδοτείται η Δεξαμενή Κεφαλής Σήραγγας από την οποία ξεκινά το εξωτερικό δίκτυο διασύνδεσης των δεξαμενών του δήμου Καβάλας. ( Χάρτης)

πηγή:Δ.Ε.Υ.Α.Κ

Τ.Ε. ΣΕΛ. 31 ΑΣΚ. 3

Τι άλλο μπορείς να κάνεις εσύ για να μην ξοδεύεις άσκοπα το νερό…

επανάληψη του βασικού λεξιλογίου (σταυρόλεξο)