13, Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι

Το σχολείο του κόσμου

οριστικές αντωνυμίες

Οι αντωνυμίες είναι οχτώ ειδών:

1)    Προσωπικές ;  εγώ, εσύ αυτός,

μου, σου, του,   με, σε, το (ν ) , τη (ν) (αδύναμος τύπος)

 

2)    Κτητικές :        δικός, δική , δικό μου, σου, του

4)    Οριστικές ;        ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο,

                              μόνο, μόνη, μόνο

5)    Δεικτικές :        αυτός, -ή, -ό.

                              εκείνος, -η, -ο,

                             τούτος, -η, -ο, τέτοιος, -α,-ο

6)    Αναφορικές:      ο οποίος, -α,-ο, που, ό,τι

7)    Ερωτηματικές:   ποιος, -α,-ο,

                                πόσος, -η,-ο (τίνος;)

8)    Αόριστες :         ένας, μία ένας,

                                 κάποιος, -α, -ο

κάθε, καθένας, καθεμία, καθένα

κανένας, καμία, κανένα

μερικοί, μερικές, μερικά

κάμποσος, κάμποση, κάμποσο,

άλλος, άλλη, άλλο

τίποτα, κάθε,  καθετί

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Περιγράφω πώς λειτουργεί το σχολείο μας